TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 28/10/2023 - 28/11/2023

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
5.13% 4 lượt
02
3.85% 3 lượt
03
3.85% 3 lượt
04
3.85% 3 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
1.28% 1 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
1.28% 1 lượt
10
2.56% 2 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
6.41% 5 lượt
16
5.13% 4 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
3.85% 3 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
5.13% 4 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
6.41% 5 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
3.85% 3 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
1.28% 1 lượt
31
2.56% 2 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
2.56% 2 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
1.28% 1 lượt
45
2.56% 2 lượt